Fundacja Rozwój Integracja Sport

Fundacja ukierunkowana jest na aktywizację osób z niepełnosprawnościami wykluczonych społecznie bądź zagrożonych takim wykluczeniem. Jako wybitni sportowcy, którzy odnosili sukcesy w szermierce olimpijskiej i paraolimpijskiej, wioślarstwie oraz koszykówce na wózkach wiemy, że sport jest doskonałą okazją do integracji. Dlatego właśnie naszą główną ideą jest wykorzystanie aktywności fizycznej jako możliwości samorealizacji i szansy na odnalezienie swojego miejsca w społeczeństwie.

o nas

Celami statutowymi Fundacji są:

  • działalność na rzecz upowszechnienia i rozwoju kultury fizycznej i sportu,
  • działalność na rzecz osób wykluczonych społecznie, w tym osób niepełnosprawnych,
  • działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia, edukacji, kultury i sztuki, pomocy społecznej, dobroczynności,
  • organizacja zajęć sportowych dzieci i młodzieży,
Ludzie
Naszą Fundację tworzą pasjonaci, którzy przez swoje osiągnięca
pragną zmieniać świat na lepsze. Są nimi:

Ulrike Fuhrmann

Grzegorz Pluta

Stefan Makowski

Łukasz Hołubowski

MASZ JAKIEŚ PYTANIE?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!